Back

Deklaracja dostępności aoia.pl

Deklaracja dostępności Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Niektóre elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego
 • Filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji
 • Wyłączenia
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Ułatwienia

 

Na stronie internetowej znajduje się ikona menu dostępności zawierające:

 • Nawigację klawiaturą (standardowe skróty klawiaturowe)
 • Czytanie strony
 • Regulację kontrastu
 • Podświetlanie linków
 • Regulację wielkości czcionki i odstępów
 • Powiększenie kursora
 • Zatrzymanie animacji
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-22 na podstawie samooceny.

 

Wyłączenia

 

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Ułatwienia
 • Na stronie internetowej znajduje się ikona menu dostępności zawierające:
 • Nawigację klawiaturą (standardowe skróty klawiaturowe)
 • Czytanie strony
 • Regulację kontrastu
 • Podświetlanie linków
 • Regulację wielkości czcionki i odstępów
 • Powiększenie kursora
 • Zatrzymanie animacji
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 na podstawie samooceny

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności Agata Maurer

 • E-mail: sekretariat@aoia.pl
 • Telefon: 42 633 26 41

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
 • Adres: ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
 • E-mail: sekretariat@aoia.pl
 • Telefon: 42 633 26 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Zachodnia 54/56 Łódź

 

Znajduje się:

 • Sekretariat
 • Księgowość i kadry
 • Sala warsztatowa, sala widowiskowa

Parking

Dostępne  miejsca parkingowe 10m od budynku, wymalowane na niebiesko i  prawidłowo oznaczone.

Wejście do budynku:

Wejście bez barier architektonicznych. Drzwi wejściowe z samodomykaczem. Brak informacji dla osób niewidomych.

Informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń

Pomieszczenia zlokalizowane na trzech kondygnacjach. Dostęp do nich umożliwia winda.

Komunikacja pionowa

Dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą windy przystosowanej do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak oznaczeń dla osób niewidomych.

Komunikacja pozioma

Dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdej kondygnacji.

Łazienka

Dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Pies przewodnik i pies asystujący – można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, dostarczamy wodę. Na imprezy organizowane na Sali widowiskowej dostęp jest ograniczony i wymaga wcześniejszego ustalenia.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna?

Nie.

Informujemy, że nasza strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i postanowieniami regulaminu. O sposobie zmiany ustawień cookies w przeglądarce możesz dowiedzieć się tutaj Polityka Prywatności